Kjøp/Salg

Har du noe å selge, noe du ønsker å gi bort evt. kjøpe så send en email og bilde til:

od-skogj@online.no