Agderringen 1. Kvartal, 2024

Uke nr Dato Antall deltakere
1 07. Januar 15
2 14. Januar 11
3 21. Januar 12
4 28. Januar 13
5 04. Februar 13
6 11. Februar, Fastelaven/Morsdag 10
7 18. Februar 15
8 25. Februar 14
9 03. Mars 10
10 10. Mars 18
11 17. Mars 12
12 24. Mars, Palmesøndag 14
13 31. Mars, 1. Påakedag 12