Beacon

Gruppa har for tiden 3 radiofyr, 2 i UHF båndet og 1 i SHF båndet
De har alle samme signatur, men sender på  forskjellige frekvenser:

Signatur        Frekvens         Status          Informasjon
LA3SHF       1296,877  MHz       QRV        Mer utfyllende informasjon
LA3SHF       2320,880 MHz      QRT        Mer utfyllende informasjon
LA3SHF       5760,880 MHz      QRV        Mer utfyllende informasjon

 

Samtlige Beacon er plassert på Vardåsen / Tromøy. (JO48JK). Fra venstre sees 23cm antenna, 2×15 el. yagi. I midten har vi 13cm antanna, 3dB horn. Helt til høyre sees 6cm antenna, en sektor hornantenne med 13dB gain. Alle antennene har stråleretning 150°.

Her er radiofyra slik de sto i racket i 2020. Nederst er 6cm fyret. Oppe til høyre er 23cm fyret og på venstre side sees 13 cm fyret. Både 23cm og 13cm fyra er i dag (2023) bygget om.

PS: To dager etter at 6cm fyret ble montert, fikk vi rapport om at det var hørt med fine signaler på flate cons. både på Tjøme ved Tønsberg og i Vrensted på Nordjylland i Danmark.

DX Rapport på fyra for de siste 30 dagene finner du her