D-Star

Arendalsgruppen har for tiden 2 D-Star repeatere. Begge opererer i 70 cm bandet:            De er listet i tabellen nedenfor:

LD4RH Heiberg ved Søndeled Mer utfyllende info.
LD4FH Fjæreheia ved Grimstad Mer utfyllende info.
     

LD4FH – repeater er linket default til XLX404C (South Norway)

Bendksverden finner du folk og D-Star Repeatere som er koplet opp mot Reflektoren XLX404.

CCS7 monitor finner du her

Oversikt over en del reflektorer finner du her

Ham-Tech har en bra side for digitale mode. Den finner du her:  ham-tech.no De har sending over D-Star nettverket på par uker, Torsdager fra kl 20:00  Mye nyttig informassjon her, bl.a. om D-Star, DMR og C4FM. Siden sendingen er 2 veis er det og mulighet for spørsmål og svar her.