Året 2020

LD4VS er QRV igjen.                                                                                                              19. November, 2020                                                                                                            Etter en tids fravær er nå LD4VS  tilbaske i tjeneste. Det var et tomt batteri som var årsaken. Dette er nå forhåpentligvis fikset av eierne av boden med installasjon av ett nytt solcellepanel.

FM Repeateren LA5AR har byttet subtone.                                                                     02. Oktober, 2020                                                                                                                   Arendalgruppas FM Repeater, LA5AR på Vaktårnheia i Arendal, byttet i dag subtone fra 100 Hz til 192,8 Hz. Repeateren inngår i Agder Repeaternettverk

LA3SHF er QRV på 6cm                                                                                                             16. Mai, 2020                                                                                                                                         Arendalsgruppa fikk i dag en ny tilvekst i infrastrukturen sin. Det er ett 6cm BEACON som har signaturen LA3SHF og nøkler på frekvensen 5760,880 MHz. Det sender fra Tromøy i retning SYD med en horisontalpolarisert sektor hornantenne. Effekt tilført antenne: 10W.

LD4AI er QRV igjen.                                                                                                                   04. Mai, 2020                                                                                                                                        APRS I-Gaten LD4AI or QRV igjen. Den har vert borte fra nettet noen dager. Årsaken er at vi har byttet internettleverandør.

LD4FH er QRT                                                                                                                               04. Mai, 2020                                                                                                                                  D-Star repeateren LD4FH ble i dag tatt ned for vedlikehold.

LD4LF er QRV igjen                                                                                                                     10. April, 2020                                                                                                                                LA7LW og LA3VW var i dag en tur til Justøy og fikk starte opp APRS digipeateren igjen. Den har nå vert QRT siden 18. September, 2019. Årsaken til det er at vi ikke har hatt tilgang til riktige nøkler. Dette er nå ordnet.

LA4A-10 og LA4A-5                                                                                                                       08. April, 2020                                                                                                                               Arendalsgruppa har fått en ny tilvekst i infrastrukturen sin. Det er en Winlink RMS Packet Gateway på frekvensen 144,925 MHz, 1200 baud. Les mere her

LD4RH er QRV igjen                                                                                                                    06. April, 2020                                                                                                                                     D-Star repeateren LD4RH i Søndeled er QRV igjen. Det var Knut, LA3YNA som fikk ordnet den saken.

APRS Digipeateren LD4SH er QRV igjen.                                                                            20. Mars, 2020                                                                                                                                      APRS Digipeateren LD4SH er på lufta igjen. Det var powersupplyet til radioen som hadde tatt kvelden.

Aktivering av LA4A og Agder repeaternettverk.                                                               23. Februar, 2020                                                                                                                        Arendalsgruppen av NRRL startet opp ett prøveprosjekt med en ring for å prøve å få litt mere aktivitet over repeaterne. Arendalsgruppas repeater, LA5AR er koplet sammen med en del andre repeatere på Agder som Kristiansandsgruppen  har ansvaret for. Vi har nå god dekning langs kysten fra Tvedestrand til Mandal og langt opp i Setesdal. Vi har og hatt ringqso to søndager på rad og begge Søndager har der vert 11 innsjekkere. En del fra 1. sending var fraværende på den 2. sendingen, men nye signaturer dukket opp, så dette lover bra. Sendingene starter med innsjekk hver Søndag kl 20:00.

LD4SH er gått QRT                                                                                                                       08. Februar,2020:                                                                                                                        APRS digipeateren vår i Søndeled ble siste gang hørt kl 22:52 i kveld. Vi vet at der er 220 Volt inn i boden og at trackeren og fjernstyring virker OK. Ser ut til at det er påkrevd med en tur opp dit i nærmeste fremtid, da det antagelig har skjedd noe med radio eller antenne.

Nye Radioamatører.                                                                                                                08. Januar, 2020:                                                                                                                        Gruppa har holdt amatørradiokurs høsten 2019                                                                               og det resulterte i 5 nye Radioamatører:

LB7TI       Steinar Eskedal                                                                                                     LB7VI       Sverre Junior Fossen                                                                                               LB7WI     Ruben Albrechtsen                                                                                                    LB7XI      Morten Moi                                                                                                                   LB7YI      Håvar Dowerdock Nygård

Vi gratulerer!