Winlink

Arendalsgruppa har en Winlink RMS Packet Gateway lokalisert på Tromøy. Den har signaturen LA4A-10 og kan aksesseres både på 2m og 70cm. Her er det og installert RMS Relay software. Skal du viderekople til en annen RMS, har vi installert KA-Noder med signaturen LA4A-5. De kan du viderekople deg med, gjerne ved hjelp av scriptconnecting. Det finnes mye info om Winlink på nettet. En er skrevet av W4PHS, Phil Sherrod og er grei å starte med for å sette seg inn i systemet. Du finner den her.

I tillegg til alt dette er der som sagt installert ett program som heter RMS Relay. Det trer i kraft hvis vi mister internett. RMS Relay server og lagrer da alle mail som kommer via radio. Er der mail til lokale brukere, mottar de dem når de kopler seg opp. Er mailen ikke til lokale brukere, lagres de og sendes videre til en CMS server når internett kommer tilbake.

LA4A-10 144,925 MHz RMS Packet/Vardåsen/Tromøy
LA4A-10 433,725 MHz RMS Packet/Vardåsen/Tromøy
LA4A-5 144,925 MHz KA-Node/Vardåsen/Tromøy
LA4A-5 433,725 MHz KA-Node/Vardåsen/Tromøy
LD4WJ 433,725 MHz KA-Node /Bonjeåsen/Justøy Planlagt
LA4A-11 144,950 MHz RMS VARA FM/Heiberg/Søndeled Planlagt