Winlink

Arendalsgruppa har en Winlink RMS Packet Gateway lokalisert på Tromøy. Den har signaturen LA4A-10 og kan aksesseres både på 144,925 MHz og 432,725 MHz. Her er det og installert RMS Relay software. Skal du viderekople til en annen RMS, har vi installert KA-Noder med signaturen LA4A-5 både på 2m og 70cm. Der kan du viderekople deg, gjerne ved hjelp av scriptconnecting.

Det finnes mye info om Winlink på nettet. En er skrevet av W4PHS, Phil Sherrod og er grei å starte med for å sette seg inn i systemet. Du finner den her.

I tillegg til alt dette er der som sagt installert ett program som heter RMS Relay. Det trer i kraft hvis internett faller ut. RMS Relay server og lagrer da alle mail som kommer inn via radio. Kommer der mail til lokale brukere, vil vedkommende motta dem når de kopler seg opp. Er mailen ikke til lokale brukere, lagres de og sendes videre til en CMS server når internett kommer tilbake.

Oversikt over Arendalgruppas Winlink-installasjoner:

LA4A-10 144,925 MHz Winlink Packet RMS I-Gate/Vardåsen/Tromøy 
LA4A-10 433,725 MHz Winlink Packet RMS I-Gate/Vardåsen/Tromøy 
LA4A-5 144,925 MHz KA-Node/Vardåsen/Tromøy
LA4A-5 433,725 MHz KA-Node/Vardåsen/Tromøy 
LD4WJ-5 433,725 MHz KA-Node /Bonjeåsen/Justøy Planlagt
LA4A-11 144,950 MHz Winlink VARA FM RMS I-Gate/Heiberg/Søndeled 
LA4A-11 144,950 MHz Winlink Packet RMS I-Gate/Heiberg/Søndeled
LA4A-12 144,950 MHz Winlink VARA FM RMS I-Gate/Vaktårnheia/Arendal
LA4A-12 144,950 MHz Winlink Packet RMS I-Gate/Vaktårnheia/Arendal