Gruppenytt

«Vårt nye 23 cm beacon, LA3SHF, er allerede hørt i OZ»

LA8DNA Jørn, LA3VW Odd, LA7LW Ole, LA6VBA Tarald og meg LA2VRA Willfred var   5. Januar 2019 oppe og fikk montert ferdig utstyret med antenne og det hele.
Begge beaconene er rettet i 150° som gir retning over Danmark parallelt med svenskekysten.

Vi har allerede fått bekreftet at LA3SHF er hørt på 23 cm i Danmark.
Det er OZ3Z på Fyn som rapporterte på DX Clusteret DX-Summit
at han hørte vårt beacon 6. Januar 2019, kl 11:26 GMT med signalene 529. Frekvensen var 1296,878 MHz. Har og fått rapport om at det er hørt av LA6LCA, Leif på Nøtterøy ved Tønsberg.

Hytta på Vardåsen med antenner for 23 og 13 cm beacon.

Utsikt mot Danmark fra Beacon QTH.

 

LD4FH og LD4AI er operative igjen

Lørdag den 29. Desember, 2018 var LA7LW og LA3VW en tur på Fjæreheia og fikk i gang D-Star repeateren og I-Gaten igjen. For repeateren sitt vedkommende var det PCen som hadde ett defekt power. Dette ble byttet og PCen fungerte dermed normalt igjen. ICE modemet hadde og slått krøll på seg. Vi vet ikke hva årsaken til dette var, men samtlige IP adresser var forsvunnet. Dette ble konfigurert opp på nytt av Ole. Det var en omfattende jobb, men alt ser nå ut til å fungere normalt igjen.