Informasjon

Postadresse:

Arendalsgruppen av NRRL
Postboks 268,
4802 ARENDAL

Org.nr:  915 177 794

epost: arendal.nrrl@gmail.com

Medlemskontigent for 2023:  kr 250,00

Arendalsgruppen av NRRL har vanligvis møte hver 2. Mandag i måneden kl. 19:00 – 22:00 i lokalene til P.M. Danielsen på Stoa (tideligere Inventum Sør). Endringer kan forekomme. Møtene kunngjøres her på hjemmesida under MØTER OG AKTIVITER. Det vil og bli sendt en emali til medlemmene i forkant som en påminnelse. Adressen til møtelokalet er Åsbieveien 5, Stoa. Medlem eller ikke; alle er hjertelig velkommen.