Gruppenytt

LA3SHF er QRT                                                                                                                                    29. Oktober, 2021                                                                                                                      13 cm beaconet vårt, LA3SHF på 2320,880 MHz er tatt ned for vedlikehold.

LD4AT er QRV igjen.                                                                                                                    29. Oktober,  2021                                                                                                                               Digipeateren LD4AT på Tromøya er QRV igjen. Det var bare en reset som skulle til, men siden vi ikke har fått adgang av Telenor før nå, har det tatt sin tid.

LD4AT er gått QRT.                                                                                                                      24. August, 2021                                                                                                             Mandag 23. August  stoppet digipeateren vår på Tromøy å fungere. Da vi for tiden ikke har nøkkel til nevnte QTH er det usikkert når vi kan få reparert den

LD4FH er QRV fra Fjæreheia.                                                                                            09. Januar, 2021                                                                                                                    Etter oppgradering og en testperiode hjemme hos Ole, LA7LW er nå LD4FH tilbake på sitt opprinnelige QTH på Fjæreheia. Den er nå blitt en multimode repeater, som du kan kjøre  D-Star og DMR over. Frekvensen er den samme som før. 432,700 /434,700 MHz.

LD4VS er QRV igjen.                                                                                                              19. November, 2020                                                                                                            Etter en tids fravær er nå LD4VS  tilbaske i tjeneste. Det var et tomt batteri som var årsaken. Dette er nå forhåpentligvis fikset av eierne av boden med installasjon av ett nytt solcellepanel.

FM Repeateren LA5AR har byttet subtone.                                                                     02. Oktober, 2020                                                                                                                   Arendalgruppas FM Repeater, LA5AR på Vaktårnheia i Arendal, byttet i dag subtone fra 100 Hz til 192,8 Hz. Repeateren inngår i Agder Repeaternettverk

LA3SHF er QRV på 6cm                                                                                                             16. Mai, 2020                                                                                                                                         Arendalsgruppa fikk i dag en ny tilvekst i infrastrukturen sin. Det er ett 6cm BEACON som har signaturen LA3SHF og nøkler på frekvensen 5760,880 MHz. Det sender fra Tromøy i retning SYD med en horisontalpolarisert sektor hornantenne. Effekt tilført antenne: 10W.

LD4AI er QRV igjen.                                                                                                                   04. Mai, 2020                                                                                                                                        APRS I-Gaten LD4AI or QRV igjen. Den har vert borte fra nettet noen dager. Årsaken er at vi har byttet internettleverandør.

LD4FH er QRT                                                                                                                               04. Mai, 2020                                                                                                                                  D-Star repeateren LD4FH ble i dag tatt ned for vedlikehold.

LD4LF er QRV igjen                                                                                                                     10. April, 2020                                                                                                                                LA7LW og LA3VW var i dag en tur til Justøy og fikk starte opp APRS digipeateren igjen. Den har nå vert QRT siden 18. September, 2019. Årsaken til det er at vi ikke har hatt tilgang til riktige nøkler. Dette er nå ordnet.

LA4A-10 og LA4A-5                                                                                                                       08. April, 2020                                                                                                                               Arendalsgruppa har fått en ny tilvekst i infrastrukturen sin. Det er en Winlink RMS Packet Gateway på frekvensen 144,925 MHz, 1200 baud. Les mere her

LD4RH er QRV igjen                                                                                                                    06. April, 2020                                                                                                                                     D-Star repeateren LD4RH i Søndeled er QRV igjen. Det var Knut, LA3YNA som fikk ordnet den saken.

APRS Digipeateren LD4SH er QRV igjen.                                                                            20. Mars, 2020                                                                                                                                      APRS Digipeateren LD4SH er på lufta igjen. Det var powersupplyet til radioen som hadde tatt kvelden.

Aktivering av LA4A og Agder repeaternettverk.                                                               23. Februar, 2020                                                                                                                        Arendalsgruppen av NRRL startet opp ett prøveprosjekt med en ring for å prøve å få litt mere aktivitet over repeaterne. Arendalsgruppas repeater, LA5AR er koplet sammen med en del andre repeatere på Agder som Kristiansandsgruppen  har ansvaret for. Vi har nå god dekning langs kysten fra Tvedestrand til Mandal og langt opp i Setesdal. Vi har og hatt ringqso to søndager på rad og begge Søndager har der vert 11 innsjekkere. En del fra 1. sending var fraværende på den 2. sendingen, men nye signaturer dukket opp, så dette lover bra. Sendingene starter med innsjekk hver Søndag kl 20:00.

LD4SH er gått QRT                                                                                                                       08. Februar,2020:                                                                                                                        APRS digipeateren vår i Søndeled ble siste gang hørt kl 22:52 i kveld. Vi vet at der er 220 Volt inn i boden og at trackeren og fjernstyring virker OK. Ser ut til at det er påkrevd med en tur opp dit i nærmeste fremtid, da det antagelig har skjedd noe med radio eller antenne.

Nye Radioamatører.                                                                                                                08. Januar, 2020:                                                                                                                        Gruppa har holdt amatørradiokurs høsten 2019                                                                               og det resulterte i 5 nye Radioamatører:

LB7TI       Steinar Eskedal                                                                                                     LB7VI       Sverre Junior Fossen                                                                                               LB7WI     Ruben Albrechtsen                                                                                                    LB7XI      Morten Moi                                                                                                                   LB7YI      Håvar Dowerdock Nygård          

Vi gratulerer!

LD4FH-B er nå QRV                                                                                                    12.Desember, 2019:                                                                                                            D-Star repeateren vår LD4FH-B er nå oppe og går igjen. Etter lengere tids skranting er Software problemet løst. Den hadde og ett hardwareproblem som besto i en defekt strømforsyning til D-Star modemet. Denne ble byttet for noen dager siden mens Software problemet ble fikset i dag. Alt skal nå fungere som normalt.

LD4LF er gått QRT                                                                                                                 18. September, 2019:                                                                                                           APRS Digipeateren vår, LD4LF ble borte fra nettet i dag. Det jobbes med å få den i gang igjen, men da vi for tiden ikke har nøkkel, kan det ta noe tid.                                         

OBS, OB S, OBS: Endringer på LA5AR                                                                           16. September, 2019                                                                                                           LA3QNA og  LA3VW var i dag oppe på Vaktårnheia og satt opp en ny repeater. Det er en Tait TB7100 og den er nå  koplet sammen med en del  andre repeaterene i Agder. I den forbindelse så er der noen endringer:

1 Den sender ingen signatur

2 Vi har byttet subtone til 100 Hz

3 Den er nå en ren FM repeater. (System Fusion repeateren vår vil få nytt QTH)

Åpner du den nå, åpner du samtidig en del andre repeaterne på Agder og vil være hørbar over de, inkludert Kristiansand, Mandal og Hovaten. Dette er gjort i forbindelse med det nødsambandsopplegget vi har sammen med Kristiansandsgruppen. I og med at vi nå har fått større dekning, håper vi  dette vil føre til mye mer aktivitet over repeaterene.

Service på LD4SH                                                                                                                      16.Juni,2019:                                                                                                                                   I dag var LA7LW, Ole – LA7BLA, Arne og LA3VW, Odd en tur oppe på Hasåsen for å få en status på LD4SH. Digipeateren hadde begynte å skrante tidelig i Mars og den begynte å høre svært dårlig etter hvert. Det viste seg at det var softwaren som var blitt korrupt. Da vi ikke hadde det nødvendige utstyret for å ordne dette, monterte vi i stedet inn en helt ny radio og tracker som vi hadde med oss. Antenne og coaxkabel var i utmerket stand. Vi monterte og inn ett bandpassfilter av fabrikat PROCOM. Etter dette har digipeateren fungert utmerket.                                                                                                                            

Vårt nye 23 cm beacon er allerede hørt i Danmark.                                                                      05. Januar, 2019:                                                                                                                           LA8DNA,Jørn, LA3VW Odd, LA7LW Ole, LA6VBA Tarald og meg LA2VRA Willfred var i dag oppe på Vardåsen og fikk ferdigmont radiofyra med antenner og det hele. Begge beacona er rettet i 150° som gir retning over Danmark parallelt med Svenskekysten.

Vi har allerede fått bekreftet at LA3SHF er hørt på 23 cm i Danmark.
Det er OZ3Z på Fyn som rapporterte på DX Clusteret DX-Summit
at han hørte vårt beacon 6. Januar 2019, kl 11:26 GMT med signalene 529. Frekvensen var 1296,878 MHz. Har og fått rapport om at det er hørt av LA6LCA, Leif på Nøtterøy ved Tønsberg.

Utsikt mot Danmark fra Beacon QTH.