Om oss

Postadresse:

Arendalsgruppen av NRRL
Postboks 268,
4802 ARENDAL

e-mail adresser:  arendal.nrrl@gmail.com
                                   la4a@winlink.com

Org.nr:  915 177 794

Medlemskontigent 2018:  kr 250,00

Arendalsgruppen av NRRL har vanligvis møte hver 2. Mandag i måneden kl. 19:00 – 22:00 i lokalene til P.M. Danielsen på Stoa (tideligere Inventum Sør). Endringer kan forekomme. Møtene blir varslet pr e-mail til medlemmer og her på hjemmesida under MØTEPLAN. Adressen til møtelokalet er Åsbieveien 5, Stoa. Medlem eller ikke; alle er hjertelig velkommen.