Styret og Verv

Styret i Arendalsgruppa av NRRL 2023:

Formann LA2VRA Arnt Willfred Nygård
Nestforman LA9SGA Morten Angvoll
Kasserer LA1UP Christian Grundesen
Styremedlem LB7VI Sverre Fossen jr.
Styremedlem LB7YE Odd Martin Baanrud
Varamann      LB7YI Håvar Dowerdock Nygård
     

Valgkomite er det til en hver tid sittende styret

Verv i Arendalsgruppa av NRRL 2022:

QSL Manager   Ledig
Materialforvalter   Ledig
Revisor LA2CFA Torfinn Rødland Varpe
Motivator LB7VI Sverre Junior Fossen
Repeateransvarlig LA7LW Ole A. Olsen
APRS ansvarlig LA3VW Odd Skogjordet
Winlinkansvarlig LA3VW Odd Skogjordet
Dugnadskoordinator LB7VI Sverre Junior Fossen
Nødsambandsleder LA9SGA Morten Angvoll