Året 2022

D-Star Repeateren LD4RH-B på Heiberg ved Søndeled er QRV igjen.                  04. Desember, 2022                                                                                                                      Etter noen mnd. fravær er LD4RH endelig oppe å kjører igjen. Det val LA7LW og LA3VW som tok turen opp til toppen i dag. Vi hadde og med ett fjernstyringspriogram som vi installerte på PCen der oppe, så nå slipper vi forhåpentligvis å reise opp fysisk hvis LD4RH går ned igjen.

Arendalgruppas Winlink installasjon på Tromøy er nå QRV igjen.                         12.Oktober, 2022                                                                                                                     Etter lengere tids fravær er nå gruppas Winlinkinstallasjon, LA4A-10 oppe å kjører igjen. Det var ett program i PCen som hadde hengt seg og derved så var det heller ikke noe annet som fungerte. Etter en Windows oppdatering og en restart var alt oppe å spillte igjen. La oss håpe det fortsetter slik.

LA3SHF på 23cm er QRV igjen.                                                                                          12. Oktober, 2022  

Bildet viser 23 cm fyret øverst og 6 cm fyret vårt nederst. Begge er QRV.

23 cm Fyret vårt på Tromøy er QRV igjen. Det er nå bygget inn i en 19″ rackskuff og går ut med 7,5 Watt til en 2×15 elements yagiantenne som peker i retning 150° . Frekvensen er og justert og går nå ut på 1296,877 MHz, men vi må regne med at den driver litt +-. Vi fikk vår første rapport på at fyret var hørt, 20. Oktober 2022 kl 15:01. Det var SP6GWB i JO80JG som rapporterte dette. Det er en QRB på 1046 km. Dette ser bra ut.

FM Repeateren LA5AR har endret subtone                                                                 04. Oktober, 2022                                                                                                                               FM Repeateren LA5AR på Vakttårnheia i Arendal har byttet subtone fra 192,8 Hz til 123,0 Hz. (CTCSS).Den er nå i samsvar med NRRLs anbefalinger.

Gruppas Winlink RMS LA4A-10 er QRT                                                                             25. Juli, 2022                                                                                                                                   Arendalgruppas Winlink RMS LA4A-10, er gått QRT både på 2m og 70cm , mens KA-nodene,LA4A-5, på 2m og 70 cm virker OK. Årsaken til dette er at PCen ikke fungerer som den skal lenger. Normalt kan vi fjernadministrere den via internett, men det funker heller ikke langer. For å få orden på dette må vi ha en fysisk tur opp på QTH.

LA3SHF på 23cm er QRT                                                                                                     29. Juni, 2022                                                                                                                              Da vi ikke har mottatt rapporter på fyret siden 2019, ble det tatt ned for en sjekk. Det viste seg at det var en drivertransistor (BFR34) i PA-trinnet som hadde sviktet. Denne skal erstattes samtidig som fyret vil bli ombygd en del for å få bedre kjøling.

LA4A-10 er QRV igjen                                                                                                            29. Juni, 2022                                                                                                                         Etter noen dagers fravær er nå arendalgruppas  Winlink RMS nå oppe å kjører igjen. Det var PCen som hadde knela. Den var veldig treg å få til å spille igjen, men nå ser det ut til at den oppfører seg normalt. Kjører greit LA4A-10 og LA4A-5 både på 2m og 70cm fra mitt hjemmeQTH nå, men vi må holde ett øye med PCen, da vi ikke vet årsaken til at den knela.

LA6SR  og LD4RH er QRV igjen!                                                                                        25. Juni, 2022                                                                                                                         Etter noen dagers fravær er LA6SR nå QRV igjen. Det var 230 Volten som manglet pga at en automatsikring hadde koplet ut. Årsaken til dette er ikke kjent. Da D-Star hotspottet LD4RH-B befinner seg på samme QTH, kikket vi på det også.  Her var det dårlige kontakter som var årsaken til at den var gått QRT. Dette ble fikset og LD4RH er nå QRV igjen. Den bruker 434,5375 MHz både for Tx og Rx.