FM

Arendalsgruppa har for tiden ansvaret for 3 stk 2m FM repeatere, samt en i 70cm båndet. Repeateren i Søndeled har signatur tilhørende Risørgruppa, men siden LA6R  ikke er noen fungerende gruppa for tiden, har LA4A overtatt driftsansvaret. LA4FRR er planlagt utplasser for å dekke Grimstadområdet og vil bli utplassert på Stormyrheia (Det gamle NATO-anlegget). Repeateren står for tiden til test i Moltemyrsvingen 11 (Hos LB7VI).

Vi har også en 2m repeater på planleggingstadiet på Tveitheia i Åmli.

LA5AR Vaktårnheia i Arendal Mer utfyllende info.
LA6SR Heiberg ved Søndeled Mer utfyllende info.
LD4FH Fjæreheia ved Grimstad Er for tiden QRT
LA4FRR Til test i Arendal QRV for test

Agder-ringen:                                                                                                                   Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over 2m FM repeaterene i Arendal, Kristiansand og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 192,8  Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 192,8 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand og Hovassfjell er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 20:00 på Søndager?