Møter og aktiviteter

Vår/Sommer 2021:

Agder-ringen:                                                                                                                        Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, Hovasfjell og Mandal. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 192,8  Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 192,8 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand, Hovassfjell og Mandal er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 20:00 på Søndager?  

Pga Coronasituasjonen er all møteaktivitet foreløpig satt på vent. Vi kommer til å annonsere her så snart noe nytt noe blir bestemt.

                                                                                                                                                                                                                              

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.