Møter og aktiviteter

Vår/Sommer 2021:

Agder-ringen:                                                                                                                        Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, Hovasfjell og Mandal. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 192,8  Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 192,8 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand, Hovassfjell og Mandal er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 20:00 på Søndager?  

10m ring:                                                                                                                                          Etter ett forslag  som kom opp på Agder-ringen 17. januar 2021, vil vi forsøke en ring på 10m. Foreslått dag er primært Mandager, klokken 21:00. Monitorer frekvensen 28.523 MHz USB. Det kan og forekomme aktivitet fra tid til annen de andre dagene i uken på samme tid. Ønsket fra forslagsstiller er å aktivisere våre frekvenser. Vi er åpne for tekniske ting, antenner, modulasjon og annet teknisk snacks. Vel møtt for alle interesserte.                

Pga Coronasituasjonen er all fysisk møteaktivitet foreløpig satt på vent. Vi kommer til å annonsere her så snart vi vet noe mere.

 

Vårt Møtelokale:                                                                                                                                                            Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.