Møter og aktiviteter

Høsten 2019:

Mandag 19. August: Besiktigelse av Sandvik Fort som evt. nytt gruppelokale.                  Oppmøte på Sandvik Fort kl 18:30

Lørdag 07. September: Fieldday på Hove leirsenter, Tromøy.                                            Starter kl 13:00 UTC og varer frem til Søndag kl 13:00 UTC

Mandag 09. September: Gruppemøte på Stoa kl 19.00

Mandag 23. September: Kurs for nye radioamatører starter på Stoa kl ?

Mandag 14. Oktober:      Gruppemøte på Stoa kl 19.00

Mandag 11. November:  Gruppemøte på Stoa kl 19.00

Mandag 09. Desember: Juleavslutning på «EGON» kl 19.00

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.