Møter og aktiviteter

Høsten 2020:

Agder-ringen:                                                                                                                        Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal og Kristiansand. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 100 Hz subtone. Denne vil imidlertid bli endret til 192,8 Hz i slutten av September / begynnelsen av Oktober. I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz. Også her er vil subtonen bli endret til 192,8 Hz fra samme tidsrom. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand, Hovassfjell og Mandal er koplet sammen og du vil gå ut over samtlige. Der vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 2000 på Søndager?                                                                                                                                                                                                                                  Mandag 12. Oktober:                                                                                                                 Gruppemøte på Stoa kl 1900. Kveldens tema: ?

Mandag 9. November:                                                                                                            Gruppemøte på Stoa kl 1900. Kveldens tema: ?

Mandag 14. Desember:                                                                                                                    Julemøte avholdes i tradisjonens tro på Resturant EGON i Arendal kl 1900.

 

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.