Møter og aktiviteter

Høst/Vinter 2021:

80 m Agder-ring                                                                                                                                       Vår veldig aktive dugnadskordinator Sverre, LB7VI vil prøve å dra i gang en 80 m Agder-ring med seg selv som ringleder under oppstarten. Ringen vil starte opp for første gang  Onsdag den 15. September kl 20:00. Frekvensen blir 3,660 MHz LSB +- QRM. Etter at alle fra Agder har sjekket inn, åpnes det  for innsjekk for stasjoner utenfor Agder.                                            ***** VI HØRES PÅ ONSDAGER KL 20:00 *****                                        

Medlemsmøte 20. September, 2021                                                                                           Hallo Folkens!                                                                                                                                           Vi starter opp med gruppemøtermøter igjen. Første møte blir i vårt faste møtelokale på Stoa, mandag 20, September kl 19:00 På grunn av at det er valgdag på vår faste møtemandag har vi denne gangen skjøvet møte en uke frem, altså til Mandag den 20.                                                        *** Vi sees den 20. ****

Agder-ring over FM repeaternettverket                                                                          Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, Hovasfjell og Mandal. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 192,8  Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 192,8 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand, Hovassfjell og Mandal er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi snakkes kl 20:00 på Søndager.

10m ring:                                                                                                                                          Etter ett forslag  som kom opp på Agder-ringen 17. januar 2021, vil vi forsøke en ring på 10m. Foreslått dag er primært Mandager, klokken 21:00. Monitorer frekvensen 28.523 MHz USB. Det kan og forekomme aktivitet fra tid til annen de andre dagene i uken på samme tid. Ønsket fra forslagsstiller er å aktivisere våre frekvenser. Vi er åpne for tekniske ting, antenner, modulasjon og annet teknisk snacks. Vel møtt for alle interesserte.  

Vårt Møtelokale:                                                                                                                                                            Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.