Møter og aktiviteter

Våren 2020:

Mandag 10. Februar: Årsmøte/Gruppemøte kl 19.00                                                              Saker til årsmøtet må være motatt av formannen senest 5. Februar.

Mandag 09. Mars: Gruppemøte kl 19.00

Mandag 06. April: Gruppemøte kl 19.00

Mandag 11.Mai: Gruppemøte kl 19:00

Mandag 08. Juni: Sommeravslutning

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.