Møter og aktiviteter

Høsten 2022:

Mandag 08. August 2022 kl 19:00                                                                                      Vi starter høstens møteaktivitet hjemme hos Willfred, LA2VRA på Vik ved Grimstad.

 

Agderring over FM repeaternettverket.                                                                          Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 192,8  Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 192,8 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand og Hovassfjell er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt.                                                                                                                                                                                                         Vi snakkes kl 20:00 på Søndager.

 

Vårt Møtelokale:                                                                                                                                                            Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernstyring/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.