Møter og aktiviteter

Gruppemøter Høsten 2023:

Mandag 14. August 2023, kl 1900                                                                                           Oppstart  etter sommerferien  hjemme hos LA2VRA,                                                          Willfred på Vestre Vik i Grimstad kl 1900.                                                                                       Vi får besøk av Tom, LB8X fra PneumaBeam som vil presantere                                              produktene  de selger.  Det vil og bli kaffe og noe å bite i.                                                 Velkommen!

Mandag 11. September 2023, kl 1900                                                                                     Vi møtes i møtelokalene til P.M. Danielsen, på Stoa kl 1900.

Mandag 09. Oktober 2023, kl 1900                                                                                            Vi møtes i møtelokalene til P.M. Danielsen, på Stoa kl 1900.

Mandag 13. November 2023, kl 1900                                                                                     Vi møtes i møtelokalene til P.M. Danielsen, på Stoa kl 1900.

Mandag 11. Desember 2023, kl 1900                                                                                          Juleavslutning på Egon? Mer info kommer senere.

 

 Agderring over FM repeaternettverket: 

 Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 123,0 Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 123,0 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand og Hovassfjell er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en, åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt.

Lurer du på hvor mange som deltar i ringen vår?      Da kan du gå inn på fanen «Chat» på menyen under bildet. Der velger du f.eks. Deltagere i Agderringen 2023  Du vil nå få opp en meny hvor du kan velge uke. Trykk på aktuell uke og du får opp deltagerantallet.                                                                                                                                             Vi snakkes kl 20:00 på Søndager.

Vårt Møtelokale: 

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernst/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.