Møter og aktiviteter

Gruppemøter Våren 2023:

Mandag 12. Juni 2023, kl 1900                                                                                             Sommeravslutning på brygga hos LA1UP, Christian. Grillen vil være varm. Mat og drikke taes med av hver enkelt. Velkommen.                                                                                               

 Agderring over FM repeaternettverket: 

 Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over repeaterene i Arendal, Kristiansand, og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 123,0 Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 123,0 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand og Hovassfjell er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en, åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt.                                                                                                                          Vi snakkes kl 20:00 på Søndager.

Vårt Møtelokale: 

Er du medlem, eller bare interessert i radio/fjernst/data? Alle er hjertelig velkommen på våre møter.

Dette er stedet på Stoa hvor vi vanligvis har møtene våre. De avholdes den 2. Mandagen i hver måned untatt Juli. Det er inngangen som sees på venstre side av bildet.