2m Ring – NarrowFM

 Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over 2m FM repeaterene i Arendal, Kristiansand og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR,  er frekvensen 145,7000 MHz med 123,0 Hz subtone.  I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, også her med subtone 123,0 Hz. 1750Hz vil ikke fungere. Repeaterne i Arendal, Kristiansand og Hovassfjell er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 20:00 på Søndager?