2m Ring – NarrowFM

 Agder-ringen kjøres hver Søndag kl 2000 over 2m FM repeaterene i Arendal, Kristiansand, Odderøya, Risør/Søndeled og Hovasfjell. I dekningsområdet til Arendalsrepeateren, LA5AR, er frekvensen 145,7000 MHz. I Kristiansandsområdet er frekvensen 145,750 MHz, eller 145,6125 MHz for hhv LA6KR og LA4ORR. LA6SR for Risør/Søndeledområdet  bruker 145,775 MHz  og LA6JR på Hovassfjell oppe i Setesdal bruker 145.600 MHz. Alle repeaterene bruker 123 Hz subtone. 1750Hz vil ikke fungere. Alle repeaterne er koplet sammen i ett nettverk, så åpner du en, åpner du alle. Det vil være en ringleder som kaller opp og leder det hele. Vel møtt. Vi høres kl 20:00 på Søndager?