Reparasjon av en ICOM IC-746 fra århundreskiftet.

Det hele begynte med at jeg fikk byttet til meg en delvis defekt ICOM IC-746 HF/6m/2m transceiver. Denne radioen ble produsert fra 1997 til 2002. Den har et forholdsvis moderne utseende og er utstyrt med ett stort lettlest display.

Det ble sagt at der var feil på HF/6m, men 2m skulle være OK. Første oppgave for meg ble da å få en status over feil og mangler. Først ble Tx testet på alle bånd. Radioen skal ha en variabel uteffekt fra 5-100 W på alle bånd og mode, med unntak av AM. Her skal uteffekten være fra 5-40W.  De første målingene viste en fallende effekt ved fallende frekvens og på 1,8 MHz var der bare 2Watt. Dette forundret meg helt til jeg kom til å kikke på proba som sto i BIRD 4304A Wattmeteret mitt. Jeg bruker det vanligvis på 2m og 70cm som jeg jobber mest med og tenkte ikke over at den ikke dekket hele HF båndet. Denne proba dekker fra 25 MHz – 1000 MHz og effekter fra 5W til 500W full skala. Dessutem må du legge til en korreksjonsfaktor på frekvenser under 100 MHz. Dette var altså årsaken til den fallende effekten ved fallende frekvens!  Da jeg koplet til min BIRD43 med riktig probe ble resultatet noe helt annet. Alle effektene på HF /VHF var stort sett der de skulle være. Radioen har 3 antenneuttak. To for HF/6m og ett for 2m. Ved tilkopling av en signalgenerator på antennekonnektorene var det bare 2m som hørte noe. Alle HF bånd +6m var døde.

Visuell inspeksjon:

Radioen sto noe ustøtt på ett plant underlag så det tydet på at den hadde vært utsatt for røff behandling. Det viste seg att ett ben i bunnplata var trykket inn noen mm. Denne bulken ble rettet ut igjen og radioen står nå fint og støtt.

Etter at bunn og topplate ble fjernet kom kretskorta til syne. Det første som viste seg var at der hadde vært noen inne på Controllerkortet og utført reparasjoner tideligere. Dette hadde ikke gått helt greit og resultatet var en ødelagt transistor + en motstand som hadde brudd og datt fra hverandre da jeg loddet den ut. Der var og loddet inn en tilfeldig aksiell diode til erstatning for en overflatemontert en. Printet hadde og fått juling. En loddepad (til jord) var borte og 3 loddepadder hadde løsnet fra printet. Dette er typiske skader når man ikke har riktig verktøy. Skadene var ikke verre enn at jeg klarte å reparere dette.

Bildet viser kretsen før og etter reparasjon av området på Controllerkortet som var defekt. Denne kretsen står i forbindelse med utgangen på ett rele som switcher mellom Rx og Tx. Når senderen starter legger denne kretsen Rx (HRX) til jord, slik at ikke Tx signalet skal bli plukket opp av den følsomme mottakeren og ødelegge noe der. Etter å ha lest div. rapporter og sett noen You Tube videoer om rep av IC-746, ser det ut til at denne feilen er noe som går igjen på IC-746.  Transistoren og motstanden jeg nevnte var også svidd eller nærmest forkullet som dere ser på bildet. Hvordan dette har skjedd er ikke godt å si, men problemet skal være at mottakerlinjen (HRX) ikke hadde noen ESD beskyttelse på de tideligeste  utgavene. Statisk elektrisitet kan da lett ødelegge disse komponentene, men sansynligvis ikke med så drastisk resultet som her. Statiske utladninger kan lett skje f.eks når antennen blir koplet til. Ser at senere utgaver av denne radioen har fått ESD beskyttelse i form av 2 dioder fra HRX linjen til jord.

Denne kretsen ble reparert ved å bytte ut dioden med en overflatemontert en av rette sorten. En 390 Ω motstand i størrelse 0603 måtte også byttes. Størrelse 0603 har målene 1,55 x 0,85 x 0,45 mm, så de er ganske små og du er mer eller mindre avhengig av ett mikroskop for å jobbe med dette. Til sist ble en overflatemontert transistor og byttet. (Se bildene over som er kraftig forstørret). Denne kretsen fungerer nå som den skal.

Siden mottakerinngangen ikke var blitt jordet ved sending, ville jeg undersøke om der var knekt noen komponenter i mottakerkjeden. Den første halvlederen som Rx-signalet møter etter releet er en dobbel PIN-diodekrets. Etter denne mates HF og 6m signalet til hver sin pre.amp, alt etter hva vi vil lytte på.  Så jeg sjekket dette. PIN dioden var skadd, både fysisk og elektrisk. Releet ved siden hadde og svimerker etter en loddebolt. Det viste seg at det bare var en PIN-diode i den doble komponenten som virket. Den PIN-dioden som ikke virket var den nærmest det skadde hjørnet.

Da denne komponenten skulle byttes måtte RF-kortet ut. Da kom baksiden tilsyne. Her var det mye smuss og skitt + to helt forkullede komponenter. De to forkullede komponentene viste seg å være beskyttelsesdiodene. De var der altså allikevel, bare at jeg ikke hadde funnet de. De hadde som sagt fått hard medfart og hadde brent seg ned i printet, men ikke  verre enn at det lot seg reparere.

Dette bilde viser baksiden av kretskortet efter at jeg har fjernet restene av beskyttelsesdiodene og renset det. Den ene dioden sto rett til venstre for HRX merkingen. Den andre dioden sto rett ovenfor. Det sees tydelig at den har brent seg inn i kretskortet.

Etter bytte av kretsen på forrige bilde.

Det viste det seg at vedkommende hadde svingt loddebolten på RF-kortet  også. Bildet over er forsiden av printkortet på forrige bilde. Her er, som dere ser, en overflatemontert MMIC erstattet med en 8 bens DIL for hullmontering. Den var montert på høykant og bena var forlenget med div. tråder. Denne kretsen, (IC151) skal forsterke HF/6m/2m Tx-signalet på RF kortet før det rutes videre til Predriver, Driver og PA-trinn på PA kortet. Kretsen som var montert var en NE5204N, som er en bredbånds HF forsterker beregnet primært  for kabeltv. Området omkring denne kretsen var også utrolig tilgriset av flussrester og smuss, så kortet måtte rengjøres med sprit og bomullspinner. Etter at jeg hadde demonterte dette kunstverket viste det seg dessverre at det også her vae ett loddeøre løsnet fra printet. Det ser ut til at denne kretsen og er en gjenganger på IC-746. Det kommer antagelig av at den ikke har tilstrekkelig kjøling, og når den svikter mister radioen all effekt ut både på HF og VHF. Det er antagelig dette som har skjedd for en tideligere  eier. En ny MMIC av rette sorten (µPC1678G) ble loddet inn.

Displayet:

Den siste tingen jeg tok  tak i var displayet. Det var ganske lyssvakt ved oppstart, men kom seg etter noen minutter. Det ble da ganske bra, men det hadde en skygge i venstre side. Kretsen som styrer backlight ser og ut til å ha  en konstruksjonsfeil. En transistor, Q302, blir ganske varm , noe som  resulterer i at elektrolytkondensatorene  C302 og C303, som står ganske nær, tørker ut. Da jeg trodde jeg hadde disse elektrolyttene i rotekassa, startet jeg på jobben. Det var en ganske stor demonteringsjobb, før jeg kom frem til det rette printet. Hele frontpanelet måtte av, samt 2 store kretskort og en mengde flatkabler. Da jeg endelig var klar til å bytte disse kondensatorene viste det seg at  det bare var en jeg kunne bytte. Den andre hadde verdiene 10uF/16V og jeg hadde bare 10uF/35V. Da denne er fysisk større passet den ikke til loddepunktene. Resultatet ble da at jeg bare byttet den ene, og håpet på det beste. Da fronten var på plass igjen og strømmen satt på, var der ikke så mye forskjell. Jeg målte den kondensatoren jeg tok ut og tilstanden var egentlig ganske bra. Den målte 41,2µF og ESR var 2,6. Oppgitt verdi var 47µF. Det må nevnes at den overflatemonterte elektrolyttkondensatoren jeg ikke fikk byttet står nærmest transistoren og mottar mest varme, så jeg forventer at tilstanden der er dårligere, men den får vente inntil videre.

Radioen fungere nå ganske bra, men da jeg ikke har de nødvendige instrumentene tilgjengelig for øyeblikket, får trimming og sjekk av spesifikasjoner vente til senere.

Dette innlegget ble publisert i Teknikk. Bokmerk permalenken.