Oppgavesamling som App til den nye læreboka

Arendalsgruppa av NRRL har de tre siste årene hatt radioamatørlisenskurs. Resultatet er at gruppa har fått mer enn 10 nye amatører, og det er bra.  Som lærer på kursene har LA2NL, Knut sett behov for noe forbedring av kursopplegget før neste kurs. Det viktigste er å få kursdeltakerne til å lese litt mer i læreboka samt å løse litt flere oppgaver. Lisensprøven til NKOM er en flersvarsoppgave med ca 30 spørsmål.

Han har derfor laget 6 apper for Android telefon (eller nettbrett) som er basert på læreboka til NRRL og som er bygd opp som lisensprøven til NKOM.

Appene er:
LA4A kurs forskrifter
LA4A kurs elektronikk
LA4A kurs halvledere
LA4A kurs sender
LA4A kurs mottaker
LA4A kurs EMC

Hver App dekker en del av læreboka og du finner dem på Google App Store.

Det første bildet som kommer opp er spørsmålsbildet. Her står spørsmålet og eventuelt en figur. Spørsmålene er basert på læreboka og de samme ordene som er brukt i teksten i boka er brukt i oppgavene.

Når  spørsmålet er lest (minst to ganger) så trykker du «VELG».

Svarbilde kommer opp. Spørsmålsteksten står øverst, deretter fire svaralternativer. Trykk på svaret, og spørsmålssiden kommer opp igjen. Nå er det kommet en ny linje som viser antall riktige/gale svar.

Det er da to muligheter, trykke «VELG» og prøve et annet svar eller trykke «NESTE» og gå til neste spørsmål. Riktig/svar telleren følger med, men kan settes til 0 ved å trykke «RESET».

Hver App har 35 spørsmål og den starter automatisk på spørsmål 1 igjen. Da bør du resette riktig/galt telleren.

I løpet av første del av Oktober 2020 bør alle Appene være ute på Google App Store. Søk på LA4A.

Knut sier:
Bilde ovenfor viser App Store oppføringen 30 September. Det er betaversjoner og inneholder garantert feil, noen uklare spørsmål, dårlig norsk osv. Jeg er svært interessert i å få tilbakemeldinger, også forslag til alternative spørsmål/svar.

Jeg planlegger å kopiere Appene over til Istore senere, kanskje i løpet av November.  Jeg ønsker at appene er så riktige som mulig først slik at jeg slipper å rette appene flere steder. Jeg har aldri laget en App før og endringer i utformingen av Appene vil jeg ha problemer med.

Kommentarer kan sendes til knut.aashamar@gmail.com, eller informere ham på ett møte  i Arendalsgruppa.

Dette innlegget ble publisert i Teknikk. Bokmerk permalenken.