APRS Digipeater statistikk

Vi satt opp vår første APRS digipeater i 2011, og siden dengang så har det bare ballet på seg. Vi dekker i dag, langs kysten, fra fylkesgrensa av Vest Agder til fylkesgrensa av Telemark, samt en del innover i landet. For bedre å se hvilken jobb de gjør, så har vi ført statistikk helt tilbake fra 2016.

La oss begynne nettopp her, i 2016. På kakediagrammet nedenfor så ser vi hvor mye fordelt i %,  hver enkelt digipeater har formidlet av totale antall hørte stasjoner. Som vi ser så er der 4 digipeatere som formidler mye og 4 digiepeatere som formidler mindre. Det må bemerkes at LD4BO ikke kom i drift før i slutten av April dette året og LD4SH var bare i drift ca 2½ mnd. LD4AA ligger oppe i Åmli og hører ingen trafikk fra E-18, hvilket de andre gjør.

Ser vi på diagrammet fra 2017 har trafikkfordelingen av hørte stasjoner blant digipeaterne blitt bedre, men ikke så mye som vi ønsket. Dette gjorde vi noe med i slutten av Oktober. Da ble LD4GF tatt av luften og erstattet med LD4AI som er en kombinert Digipeater/I-Gate. Før hadde den stått forholdsvis skjermet mot annen trafikk og LD4GF formidlet mesteparten av pakkene til den. Fra nå av hører den mesteparten selv. Det ble en forbedring, som dere ser på diagrammet fra 2018. LA4AA hørte forholdsvis få stasjoner i 2017 og ble dårligere og dårligere og fra November var den helt død. Likeså LD4SH, den var kun QRV i ca 6 mnd dette året.

I 2018 ser dere at vi har fått en mye bedre trafikkfordeling. Alle digipeaterene var i drift gjennom hele året, med unntak av LD4AA. Den kom i drift igjen fra og med Mai måned, og gikk meget bra resten av året.

I 2019 skjedde det ikke så mye. Digipeaterene våre gikk stort sett bra hele året. Den eneste digipeateren som feilet var LD4LF. Den stoppet i September og er ikke kommet på lufta igjen da vi for tiden mangler adgang. (Nøkkel)

rølgrkaædjkbg

Digipeaterene våre har stort sett gått greit gjennom hele 2020. Det som har vært av avik er at LD4LF var QRT helt frem til April. Da ble veien opp fremkommelig igjen og vi fikk den på lufta. Ellers så har de andre stort sett gått greit. LD4VS har gjennom året vært ustabil da den har hatt strømforsyningsproblemer. De håper  vi håper er løst nå. Likeledes  dropper LD4SH ut noen ganger, da Knut – LA3QNA har en fjernstyrt radio på samme sted. Digipeateren lager store forstyrrelser for ham når han er aktiv herfra. Derfor har vi godkjent at han tar den av lufta når han opererer derfra. Dette gjør han ved hjelp av ett fjernstyrt rele slik at den kan aktiveres igjen ved behov på kort varsel.

Sammenligner vi trafikkfordelingen mellom 2019 og 2020 ser vi at den er stort sett lik. De som har avvik er de to forannevnte digipeaterene + LD4AT. LD4AT fikk en oppgradering i Mai som besto i at Tracker fikk audio direkte fra discriminator. Før fikk den audio direkte fra høytaleruttaket. Denne oppgraderingen ser ut til å ha resultert i 8% bedre hørsel.

Digipeaterne våre har stort sett gått greit gjennom hele 2021. Unntaket er LD4AT på Vardåsen på Tromøy. Den sluttet å virke 23. August og kom ikke i gang igjen før 29. Oktober. Dette skyltes at vi ikke fikk adgang (Nøkkel) til siten av Telenor før da, men nå er forhåpentlig det problemet løst. Det må og nevnes at LD4SH på Hasåsen i Søndeled er deaktivert i perioder når Knut, LA3YNA kjører radio derfra.

 

 

 

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Statistikk. Bokmerk permalenken.