Uke 51

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 20:12 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 20:12 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 22:12 16:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 26:12 20:00 Agder FM rptr.nettv. 4

Dette var årets siste chat over LA4A.

Så med dette ønsker vi alle

             Ett Godt Nytt ÅR !