Uke 50

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 13:12 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 13:12 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 15:12 16:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 19:12 20:00 Agder FM rptr.nettv. 10