Uke 49

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 06:12 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 06;12 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 08:12 16:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 12:12 20:00 Agder FM rptr.nettv. 11