Uke 48

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 29:11 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 29:11 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 01:12 16:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 05:12 20:00 Agder FM rptr.nettv. 12