Uke 47

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 22:11 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 22:11 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 24:11 18:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 28:11 20:00 Agder FM rptr.nettv. 9