Uke 46

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 15:11 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 15:11 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 17:11 18:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 21:11 20:00 Agder FM rptr.nettv. 9