Uke 42

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 18:10 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 18:10 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 20:10 18:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 24:10 20:00 Agder FM rptr.nettv. 11