Uke 40

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 04:10 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 04:10 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 06:10 20:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 10:10 20:00 Agder FM rptr.nettv. 7