Uke 39

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 27:09 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 27.09 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 29.09 20:00 3,660 MHz LSB +- QRM ?
Søndag 03.10 20:00 Agder FM rptr.nettv. 8