Uke 38

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 20:09 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 20.09 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 22.09 20:00 3,660 MHz LSB         +- QRM Agder 7 Øvrige 3
Søndag 26.09 20:00 Agder FM rptr.nettv. 9