Uke 37

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Mandag 13:09 20:00 28,523 MHz USB ?
Mandag 13.09 21:00 28,300 MHz CW ?
Onsdag 15.09 20:00 3,660 MHz LSB         +- QRM Agder 10 Øvrige 3
Søndag 19.09 20:00 Agder FM rptr.nettv. 11