Uke 20

Dag Dato Kl. Rptr/Frekv. Deltagere
Søndag 22:05 20:00 Agder FM rptr.nettv. 8

Denne gangen var det bare de som kunne nå LA5AR direkte som kunne delta. Dette pga at linken mot Kristiansans ig Hestheua bare fungerte i retning Hestheia.