70 cm Ring – DMR

Det planlegges en lokal DMR ring på Torsdager de ukene som HamTech ikke har sendinger. Nærmere info kommer.